Cái giá phải trả của em teen đường phố muốn trở thành ca sĩ